ndspsp129 發表於 2018-4-18 11:24:27

唔知仲有冇人記得名將呢?

原來港澳服都汁左成4年 , 唯有玩台服懷念下. 玩落玩落 , 發現名將最好玩既唔係個系統 , 而係一班FD一齊打副本, 一齊有共同話題 , 一齊升LV 真係臨表涕零 . 希望可以搵番過去名將啲FD{:qq46:}

s26071233 發表於 2018-4-19 15:38:01

記得啊 但係冇得玩lu{:fun02:}{:fun02:}
頁: [1]
查看完整版本: 唔知仲有冇人記得名將呢?