Owenson 發表於 2020-12-23 20:42:46

繪圖投稿活動

想問下其實用乜準則黎評分???

點解畫天師既就得獎

同埋冇得獎名單既???

小懶╮ 發表於 2020-12-23 22:09:31

4.玩家參加資格及獎項結果將以官方評審決議為最後決定,參加者不得異議。

正常有交都拎都7LV水加5個高藍 好既野都係要自己去爭取
下次活動點都支持下xd

Owenson 發表於 2020-12-23 22:32:49

小懶╮ 發表於 2020-12-23 22:09 static/image/common/back.gif
4.玩家參加資格及獎項結果將以官方評審決議為最後決定,參加者不得異議。

正常有交都拎都7LV水加5個高藍  ...

純粹好奇邊個拎到牛牛馬姐

小懶╮ 發表於 2020-12-24 00:52:26

Owenson 發表於 2020-12-23 22:32 static/image/common/back.gif
純粹好奇邊個拎到牛牛馬姐

佢遲D會公告 應該放假未整好
頁: [1]
查看完整版本: 繪圖投稿活動